Väestötasolla hyvään valtimoterveyteen liittyvät arvot ovat kokonaiskolesteroli alle 5 ja LDL-kolesteroli alle 3 mmol/l. Henkilöillä, joiden valtimosairauden riski on suuri, LDL-tavoite on alle 2,5 mmol/l ja niillä, joiden riski on erityisen suuri, se on sitäkin pienempi eli alle 1,8 mmol/l. Ellei LDL-tavoitteeseen päästä, arvon pieneneminen puoleen alkuperäisestä riittää. LDL-kolesteroliarvon pienentäminen on siis ensisijainen hoidon kohde. Jokaiselle määritellään yksilölliset tavoitearvot. Lääkehoitoa käytetään, kun kokonaisriski on suuri ja terveelliset elämäntavat eivät yksin riitä.

 

Hoidon tavoite eli LDL-kolesterolipitoisuus (mmol/l) riskin arvioinnin jälkeen pienen, suuren ja erityisen suuren riskin omaavilla.

Pieni riski Suuri riski Erityisen suuri riski
alle 3,0 alle 2,51 alle 1,81

tai arvon pieneneminen puoleen