Kalium auttaa säilyttämään verenpaineen normaalilla tasolla

Kalium auttaa säilyttämään verenpaineen normaalilla tasolla

Kalium on ihmiselle välttämätön kivennäisaine. Sitä on jokaisessa solussamme, ja sitä tarvitaan elimistön normaaliin toimintaan. Kalium säätelee yhdessä natriumin kanssa elimistön neste- ja elektrolyyttitasapainoa, verinesteen tilavuutta ja verenpainetta. Kalium vaikuttaa myös hermoston, lihasten ja sydämen toimintaan sekä säätelee monien entsyymien aktiivisuutta.

Koska elimistössämme kaliumia ei muodostu, on sitä saatava ravinnosta. Valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee kaliumin saanniksi alueelliset tarpeet huomioiden naisille jopa 3,1 g/vrk ja miehille 3,5 g/vrk1.  EU:n pakkausmerkintäasetuksen vertailuarvona taas käytetään 2 g/vrk. Tärkeimmät elintarvikeryhmät ovat maitovalmisteet, viljavalmisteet, kasvikset, liharuoat ja juomat.2 Hyviä kaliuminlähteitä ovat esimerkiksi tuoreet hedelmät (erityisesti banaani ja avokado), juurekset (erityisesti peruna), vihannekset, täysjyvävilja, maitovalmisteet, kokoliha ja kala.

Kalium apuna verenpaineen normaaliin ylläpitoon

Alentaja 2-teho on ensimmäinen kasvirasvalevite, johon on lisätty sekä tehokkaasti veren kolesterolia alentavaa kasvisterolia että verenpaineen normaalina pysymistä edistävää kaliumia. Alentaja 2-teho -levitteessä kaliumia on 300 milligrammaa 100 grammassa eli 15 prosenttia suositellusta päiväannoksesta. Tuotteen sisältämä kalium edesauttaa saavuttamaan päivittäisen kaliumin saantisuosituksen ja siten osaltaan auttaa ylläpitämään normaalia verenpainetta.

Lisäksi Alentaja 2-teho –levitteessä on rypsiöljystä peräisin pehmeä rasvan laatu luonnostaan ja vähemmän suolaa (0,7 %), ja on näin sydänmerkitty tuote.

Runsas suolan (natriumin) saanti lisää verenpaineen nousua ja suolan (natriumin) saannin vähentäminen taas alentaa verenpainetta3. Kohonnut verenpaine ja veren suurentunut kolesterolipitoisuus lisäävät vaaraa sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin3,4. Kohonneen verenpaineen ehkäisyssä ja hoidossa tärkeimmät ruokavaliotekijät ovat:

  • suolaa vain vähän (alle 5 g/vrk),
  • riittävä kaliuminsaanti (naiset vähintään 3,1 g/vrk ja miehet vähintään 3,5 g/vrk),
  • riittävä kalsiumin saanti (vähintään 800 mg/vrk),
  • pehmeä rasvan laatu
  • riittävä omega-3-rasvahappojen saanti (alfalinoleenihappoa 2 g/vrk) ja
  • alkoholin kohtuukäyttö3.

1 Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2014. Saatavilla internetissä: www.evira.fi.

2 Helldán A ym. Finravinto 2012 tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 16/2013.

3 Kohonnut verenpaine. Käypä hoito-suositus. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.

4 Dyslipidemiat. Käypä hoito-suositus. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.